📣UWAGA📣

Od poniedziałku 26 października 2020 r. uczniowie klas 4 - 8 przechodzą na zdalne nauczanie. Uczniowie klas 1 - 3  oraz oddział przedszkolny mają w dalszym ciągu nauczanie stacjonarne.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji zdalnego nauczania otrzymają Państwo od wychowawców poprzez dziennik elektroniczny.

Dyrektor Jadwiga Murawska

W związku z trwającym w całym kraju stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i prowadzonym przez szkoły zdalnym nauczaniem Gmina Jawor otrzymała dwa granty na zakup sprzętu komputerowego.  Szkoła Podstawowa nr 4 , w ramach projektu, otrzymała 5 laptopów, które na czas edukacji zdalnej zostały użyczone uczniom do nauki.


Szczegółowe informacje na stronie internetowej Gminy Jawor

I tak minął pierwszy miesiąc nauki w klasie I – na wzajemnym poznawaniu się , zabawie i nauce. Pomimo drobnych nieporozumień coraz więcej czasu spędzamy razem. Uczymy się samodzielności, kreatywności, prawidłowych postaw i zachowań podczas zajęć i przerw. Wspólnie z naszą panią - Jadwigą Mazur bierzemy udział w konkursach oraz różnych akcjach organizowanych na terenie naszej szkoły. Niedługo będziemy już prawdziwymi uczniami! Chętnie uczymy się wierszy i piosenek, które zaprezentujemy naszym rodzicom podczas uroczystości „Pasowania na ucznia”.

Oto kilka zdjęć z naszego szkolnego życia :)

Jadwiga Mazur

wychowawca kl. 1

Pierwszy miesiac w szkolePokaż galerie

Światowy Dzień Drzewa 🌱

Jest to międzynarodowa akcja sadzenia drzew odbywająca się w wielu krajach na świecie. Jej głównym celem jest wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie, propagowanie idei sadzenia i pielęgnacji drzew.

💪Uczniowie klasy 2, również włączyli się w obchody tej ekologicznej akcji. Przy współudziale jednego z rodziców p. Małgorzaty Szura, oraz pomocy konserwatora p. Józefa Dudka, posadziliśmy ,,Ognika Szkarłatnego'', 🌳na terenie naszej szkoły.

Drzewa to nasze wspólne dobro! Zatem sadźmy je! ❤️🌳🌲🌱

😊Bardzo dziękuję p. Małgorzacie za zakup drzewka.

Dominika Biegniewska

Wychowawca kl. 2Światowy Dzień  DrzewaPokaż galerie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego. Cechą istotną tego środka komunikacji jest to, że jest on częścią systemu ePUAP, jego modułem, zarządzanym przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Elektroniczna Skrzynka Podawcza podmiotu publicznego wystawia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) dokumentu przesłanego na jej adres (mający format inny niż poczta elektroniczna): /id_podmiotu/SkrytkaESP.

W celu złożenia do szkoły pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl. Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej SP 4 w Jaworze.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworze posiada skrzynkę podawczą na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (adres skrzynki: /SP4JAWOR/SkrytkaESP).