W związku z trwającym w całym kraju stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i prowadzonym przez szkoły zdalnym nauczaniem Gmina Jawor otrzymała dwa granty na zakup sprzętu komputerowego.  Szkoła Podstawowa nr 4 , w ramach projektu, otrzymała 5 laptopów, które na czas edukacji zdalnej zostały użyczone uczniom do nauki.


Szczegółowe informacje na stronie internetowej Gminy Jawor