„Bawimy się i uczymy” - pod takim hasłem minął kolejny miesiąc w klasie I.

Poznajemy kolejne literki, uczymy się je zapisywać w liniaturze oraz łączyć z innymi literami. Z powstałych sylab układamy wyrazy, a z wyrazów krótkie zdania. Znamy już cyfry od 1-5 oraz znaki +, - , =. Samodzielnie układamy i zapisujemy działania arytmetyczne. Podczas zabawy w sklep poznajemy monety i ich wartość. W październiku odbyło się również „Pasowanie na Ucznia”. Ślubowaliśmy być dobrymi uczniami, dbać o dobre imię naszej klasy i szkoły. Do nauki wykorzystujemy różne pomoce dydaktyczne. Chętnie śpiewamy piosenki i wykonujemy prace plastyczne. Podczas tych zajęć uczymy się, że trzeba też po sobie sprzątać.Bawimy się i uczymyPokaż galerie