Informujemy, że w naszej szkole organizowane będą dwa turnusy półkolonii letnich:
TURNUS I - 28.06.2021r - 09.07.2021r.
TURNUS II - 12.07.2021r. - 23.07.2021r.

Wniosek o przyjęcie dziecka na półkolonię oraz kartę kwalifikacyjną można pobrać w sekretariacie szkoły.
Zapisy do 18 czerwca 2021 r.