Od 1 listopada, przez kolejne 19 dni, nasza szkoła ponownie dołączyła do kampanii "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży", która rozgrywa się równocześnie na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata.

 

GENEZA

Autorem kampanii jest Women’s World Summit Foundation – genewska organizacja, zajmująca się prawami dzieci i kobiet, która co roku, od 9 lat, zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy. W Polsce od 2014 roku działania kampanii koordynuje FUNDACJA Po drugie zachęcając placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do włączania się w organizację i prowadzenie działań.

Znęcanie się i przemoc wobec najmłodszych  jest zjawiskiem obecnym na całym świecie, które narusza prawa dzieci, szkodzi ich zdrowemu rozwojowi, i występuje we wszystkich kontekstach, od domu do wymiaru sprawiedliwości. Celem kampanii jest uwrażliwianie uczestników, budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy i wyposażanie mieszkańców w narzędzia niezbędne do właściwego reagowania i szukania pomocy. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

Zachęcamy do obserwowania naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, za pomocą których na bieżąco dokumentować będziemy nasze działania prowadzone w kampanii.

 

Więcej informacji na stronach: www.podrugie.pl