15 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy.

Piątek, 10 września, odział przedszkolny oraz klasy I-III spędziły na zajęciach edukacyjnych w Ośrodku edukacyjnym Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu.

1 września to dla wszystkich uczniów i nauczycieli szczególny dzień. Inauguracja odbyła się inaczej niż dotychczas.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w środę 1 września 2020 roku o godzinie 9.00 w salach lekcyjnych bez udziału rodziców ( obostrzenia związane z COVID -19)
KLASA 1 - sala nr 8
KLASA 2 - sala nr 9
KLASA 3 - sala nr 15
KLASA 4 - sala nr 4
KLASA 5 - sala nr 5
KLASA 6 - sala nr 16
KLASA 7 - sala nr 13
KLASA 8 - sala nr 3
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - sala nr 7
( Rodzice/ opiekunowie prawni przedszkolaków mogą wejść do sali po uprzednim założeniu MASECZEK, w celu podpisania dokumentów- JEDEN RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY
Spotkania z wychowawcami odbędą się zgodnie z zaleceniami MEN, MZ, GiS

„Posiłek w szkole i w domu” to program wspierający w latach 2019-2023 organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zakresie bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołów i miejsc spożywania posiłków.