Nauczyciele

Joanna Adamska
biologia, WDŻR
Barbara Bajer
Wychowawca kl. 6, muzyka, plastyka, technika, nl. współorganizujący, socjoterapia
Dorota Becker
logopeda
Dominika Biegniewska
Edukacja wczesnoszkolna kl. 1, rewalidacja, nl. współorganizujący
Izabela Bieniek
Edukacja wczesnoszkolna kl. 3, geografia, doradztwo zawodowe
Maria Błoniarz
przyroda, geografia, wiedza o społeczeństwie
Marta Chmielus
Wychowawca kl. 4, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Barbara Cybulska
Wychowanie przedszkolne
Dorota Kapyś
Wychowawca kl. 5, język polski
Alina Kasztelan
religia
Ilona Kosińska
matematyka
Mirosława Kostrzębska
Edukacja wczesnoszkolna kl. 2, informatyka
Aneta Lelas
matematyka
Weronika Mazurek
Wychowawca kl. 8, pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Izabela Miller- Sowa
Język angielski
Jadwiga Murawska
matematyka
Maria Pawlaczek
Wychowawca klasy 8, język polski
Anna Piwowarska
język angielski
Jadwiga Strack- Koszela
język niemiecki
Barbara Szydłak
fizyka, chemia
Piotr Cezary Tokarz
wychowanie fizyczne, biologia
Danuta Zaremba
Wychowawca kl. 7, biblioteka, historia
Dominik Włodarczyk
matematyka
ks. Piotr Bizoń
religia
Edyta Mikulska
matematyka