Nauczyciele

Joanna Adamska
biologia, WDŻR
Barbara Bajer
Wychowawca klasy 5, muzyka, plastyka, technika, socjoterapia
Dorota Becker
logopeda
Dominika Biegniewska
Edukacja wczesnoszkolna kl. 3, rewalidacja
Izabela Bieniek
Edukacja wczesnoszkolna kl. 2, doradztwo zawodowe
Maria Błoniarz
przyroda, geografia, wiedza o społeczeństwie
Marta Chmielus
Wychowawca klasy 7, wychowanie fizyczne,
Barbara Cybulska
Wychowanie przedszkolne
Dorota Kapyś
Język polski
Alina Kasztelan
religia
Ilona Kosińska
Wychowawca klasa 4, matematyka
Mirosława Kostrzębska
Edukacja wczesnoszkolna kl. 1, informatyka
Aneta Lelas
matematyka
Weronika Mazurek
Pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Izabela Miller- Sowa
Język angielski
Jadwiga Murawska
matematyka
Maria Pawlaczek
Wychowawca klasy 8, język polski
Anna Piwowarska
język angielski
Jadwiga Strack- Koszela
język niemiecki
Dariusz Szojka
edukacja dla bezpieczeństwa
Barbara Szydłak
fizyka, chemia
Piotr Cezary Tokarz
wychowanie fizyczne, biologia
Danuta Zaremba
Wychowawca klasy 6, biblioteka, historia
Daniel Iwański
wychowanie fizyczne