Właściwe odżywiane dziecka jest bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania jego mózgu.

"Muzyka jest wszechobecna w życiu człowieka. Słyszymy ją już w okresie płodowymi towarzyszy nam przez całe nasze życie. Choć jest obecna na każdym etapie naszego życia, może zajmować różne miejsca i pełnić odmienne funkcje. Dziecko przez własną twórczą aktywność lepiej poznaje otaczający świat, jego właściwości, elementy, relacje między nimi, buduje swoje miejsce w świecie. Twórcza aktywność dziecka jest więc jednocześnie przejawem jego rozwoju i czynnikiem stymulującym dalszy rozwój (Danel-Bobrzyk, 2000, s. 223). Wspomaganie rozwoju dzieci należy do podstawowych zadań szkoły.

Współczesne dzieci przychodzą do szkoły emocjonalnie nieprzygotowane do nauki. Znaczny wpływ ma na to nasz obecny styl życia. Skutki wszechobecnej techniki i postępu technologicznego odciskają piętno na umysłach naszych dzieci, warunkując ich dalszy postęp w sferze edukacyjnej, emocjonalnej i społecznej. Victoria Prooday jest kanadyjskim terapeutą zajęciowym. Przez lata zajmowała się zagadnieniami obniżania się kompetencji społecznych wśród dzieci, spadkiem aktywności społecznej, emocjonalnej, intelektualnej oraz gwałtownym wzrostem ignorancji i nadpobudliwości. Poniżej zaprezentowano przyczyny i skutki obecnego funkcjonowania dzieci i młodzieży w dzisiejszym świecie.