Ogólnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.

Rada wspiera także wiele przedsięwzięć organizacyjnych,gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły. Działa w oparciu o swój regulamin.

Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na numer konta:

BS Jawor
81 8647 0007 0000 0648 2000 0002 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2021/2022:

No items