MINITORING WIZYJNY

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza ul. Starojaworska 82 59-401 Jawor (siedziba główna), informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany.

Monitoring wizyjny obejmuje budynki oraz teren wokół nich:

  1. przy ul. Starojaworskiej (kompleks boisk sportowych i plac zabaw, teren bezpośrednio przylegający do budynku, wejście główne i wejścia boczne, świetlica, korytarze na parterze, I i II piętrze, częściowo schody;

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul Starojaworskiej 82.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem.