KLAUZULA INFORMACYJNA I ZGODA W CELU UPUBLICZNIANIA WYNIKÓW KONKURSÓW

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana dziecka* danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworze, ul. Starojaworska 82, 59-400 Jawor.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w zakresie obejmującym zdjęcia i materiały filmowe zawierające wizerunek Pani/Pana dziecka*, zarejestrowane podczas zajęć i uroczystości związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach, olimpiadach
  i innych uroczystościach zorganizowanych przez Szkołę, na stronie internetowej Szkoły, profilach internetowych zarządzanych przez Szkołę oraz w mediach, a także w gazetkach i na szkolnych tablicach informacyjnych.
 4. Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji oraz promocji Placówki
  na podstawie Pani/Pana zgody opartej o przepis prawa art. 81 ust.1 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 5. Pani/Pana dziecka* dane osobowe będą upublicznione.
 6. Pani/Pana dziecka* dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, a następnie zostaną usunięte.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich/swojego dziecka* oraz prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka* narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 9. Podanie tych danych jest dobrowolne.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Data i miejsce

 

Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku mojego/mojego dziecka* przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworze, ul. Starojaworska 82, 59-400 Jawor.

Podpis osoby wyrażającej zgodę

 

*niepotrzebne skreślić