KLAUZULA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECI

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujmy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworze, ul. Starojaworska 82, 59-400 Jawor.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją celów opiekuńczych Szkoły oraz ewidencji osób upoważnionych przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka
  z Placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania upoważnienia wydanego przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
 6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).
 8. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego ucznia Szkoły.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości odebrania przez Panią/Pana dziecka ze Szkoły.