Samorząd Uczniowski

Wiktoria Sowa
PRZEWODNICZĄCA
.
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Izabela Bieniek
Opiekun Samorządu Uczniowskiego